Konkurs ”Być Polakiem”

Kilkoro uczniów naszej szkoły wzięło udział w 10 edycji konkursu ”Być Polakiem” Fundacji „Świat na Tak”. Temat pracy konkursowej brzmiał „Co to znaczy być Polakiem, kiedy żyje się poza granicami Polski”
Uczniowie klas młodszych przygotowywali prace plastyczne.
Nasze prace nie otrzymały wyróżnienia, mimo to dziękujemy i gratulujemy uczniom, którzy podjęli się wykonania i wysłania prac do Warszawy.